Placerat utanför rummet finns också ett färgfotografi ordnat i en ljuslåda föreställande ett stor förstoring på ett ansikte med en bindel framför ögonen.

Alldeles klart finns i Östermans utställning en väl bibehållen idé om vad han velat göra. Rummets horisontala och vertikala axlar med den gravstensvarta diabasen, jorden och de avlidnas ansikten anger att det är tid och vemod som råder här. Man kan också nästan höra orden:”av jord är du kommen av jord skall du varda” viskande uttalas i det ljusa rummet. Tiden är närvarande men förvisso även döden. Till synes som kretsade kring ett nav av förgängelse.

 

Man kan respektera och även dela Östermans känsla för melankolin och tidens gång men jag har svårt att uppskatta det fullt ut i den version som här visas. Och det tror jag hänger samman med att det visuellt blivit för strängt, för slutet, ordnat och saknar det levande tillstånd som enligt min mening ändå måste finnas, även om ett utställningsämne är så seriöst som i det här fallet.

Text och foto
Jan Grubb

Jöran Österman
It will pass
Sundsvalls Museum 21 feb.– 20 mars

Det är ett ljust rum jag kommer in i där väggarnas vithet endast bryts av mot den grå rand som bildar bakgrund till den långa raden av grafiska blad. En serie av kvadratdecimeter stora bilder tryckta på ca. femtio centimeter höga grafikpapper omgärdar praktiskt taget hela rummet. De fyrtionio bilderna formar en grafisk svit vars upphov är hämtat från gravstenar i Venedig och St. Petersburg. Bilderna visar slitna porträtt på avlidna unga och gamla, kvinnor, män och barn. Fotografier på bortgångna som i Östermans version återigen blivit transfererade till fotot och till sist reproducerade på grafikpapper i hans grafiska verkstad i Bergsjö.

Förutom den långa raden av bilder finns fem podier i björk som kallas för ”Sand collection 1-5” På varje podium finns tio stycken exakt lika stora genomskinliga flaskor med innehåll hämtat från lika många olika platser världen runt. Varje flaska innehåller olikfärgade sandblandningar och på utsidan en tryckt text som talar om varifrån och när. Flaskorna är tillslutna med en passande kork. Inte att förglömma är den putsade svarta diabasen med den ingraverade texten ”Sand collection” som flaskorna vilar på.

Förutom detta finns två fotografier som har samma namn som hela utställningen dvs. ”It will pass”: Motiven som är hämtade från Irland och Spanien är enligt utställningstexten utförda som pigmenterad digital print.

volym

 

 
© Jöran Österman/BUS 2004"It will pass"

 
© Jöran Österman/BUS 2004"It will pass"