MULTIPLAR
28 konstnärer
Härnösands Konsthall
21 februari – 20 mars 2004-02-25
Arr. Härnösands Konstförening


Vem kommer att bli övertygad av utställningen Multiplars argument?
Förmodligen ingen. Men kanske lite mera nyfiken.

Sveriges Konstföreningar har i samverkan med en rad gallerier och med konstvetaren Karin Faxén som curator låtit ställa samman 41 verk av 28 konstnärer för en vandringsutställning som ett studiematerial omlj ”mångfaldigad konst”, ”multiplar”, ”men där varje verk ser ut som ett original.” ”På så sätt utmanar multipelkonsten idén om det unika, exklusiva konstverket”, som Monica Larsson vid Sveriges Konstföreningar skriver i det medföljande kringmaterialet.

NYTT FÖRHÅLLNINGSSÄTT?
Av de 48 verken har det i Härnösand bara blivit ett 30-tal och av de 28 möjliga konstnärerna fattas en. Istället för att ladda de stora salarna med allt som fanns, har man valt att tunna ut så mycket att rummen nu ser ofärdiga ut, bleka och rätt stumma. De skriker efter den aktiva pedagogik som utställning bygger på. Härnösands Konstföreningen kommer därför att i samarbete med Konsthallens chef Kjerstin Schenell bjuda in grupper och klasser till samtal om konst i ”upplagor”.
Då kan man tillsammans fundera över om den multipla konsten kan anses motsvara
mångfaldigandet av andra föremål i vårt samhälle, som serieproduktioner av bilar, IKEA-möbler, cd-skivor osv.? Man kan fundera över om det i utställningen finns ett bejakande eller ett angrepp på just de serietillverkade, anonyma föremålen som vi idag bygger upp våra hem med? Eller visar utställningen på helt nya förhållningssätt till konst, både för konstnärer och betraktare?

MULTIKONST
1967 öppnades 100 utställningar med samma verk samtidigt på lika många orter i Sverige. Det var det oförglömliga projektet ”Multikonst”. Det gjordes i det sprudlande 60-talet, påverkat av tankarna från Marcel Duchamp och Andy Warhol. Utställningen ”Multiplar – 28 konstnärer” kommer nog aldrig att nå ut på samma sätt som Multikonsten då. Den då självklara pedagogiska viljan hade sina rötter i folkbildningen. Nu har nya tekniker kommer till och motivområdena förändrats. Det är mycket svårare och mera diskutabelt att ”folkbilda” om konst i vår tid. För det krävs det i varje fall ett större nytänkande och djärvhet än vad ”Multiplar” visar upp.

Torgny Åström


Medverkande konstnärer:
Jennifer Idrizi,4, (David Svensson), Per Pålsson, Susanna Hesselberg, Dorinel Marc,2, My Ekman, Jakob Krajcik, Katarina Lönnby, Helén Svensson,3, Magnus Carlén, AnneKarin Furunes, Barton Lidice Benes, Tina Eriksson&Christofer Fredriksson, Tuula Lehtinen, Anna Stake,5 Andreas Eriksson, Ola Åstrand, Leslie Johnsson, Ewa Brodin, Andreas Roth, Anne Pira, Saldo, Catti Brandelius,7, Magnus Ottertun, Katinka Ahlbom,8, Björn Kjelltoft,6, T.R.O.Y, Charlotte Gyllenhammar,1,.

Medverkande gallerier:
Galleri Stefan Andersson, Umeå,
ALP Galleri Peter Bergman, Stockholm,
Galleri 54, Göteborg,
dep,art,ment - the multipleshop of stockholm, Stockholm,
Galleri Magnus Åklundh, Malmö.

Läs mera om utställningen och konstnärerna på Sveriges Konsföreningars hemsida.
www.sverigeskonstforeningar.nu
1.
2.3.


4.5.6.
7.
8.
upp_pil  
volym