volym
 

 

Jeff Lindahl
Rådhuset Ö-vik, till 14 mars

I Jeff Lindahls utställning på Rådhuset (tillsammans med Mona Jakobsson) är det två katter bland hermelinerna som smugit in. Det är två oljemålningar som på ett radikalt sätt bryter av en för övrigt rätt stillsam och konventionell utställning av akvareller.

Två utsnitt av natur, det ena ett skogsparti och det andra en närbild av en bergig klippavsats. Till synes naturalistiska skildringar, men redan titeln på den första, ”Japansk trädgård”, avslöjar andra bevekelsegrunder. Perspektivet är upplöst, bilddjupet har dragits fram till ytan, till en planmässighet som närmar sig det japanska sättet att demokratiskt gestalta allting likvärdigt. En blandning av realism och abstraktion som öppnar för ett tredje betraktelsesätt, där det transcendenta och överskridande kommer i förgrunden.


© Jeff Lindahl - Japansk trädgård


 

 

 

 

 

 

 

 

 © Jeff Lindahl - Stenöga


 
                   

”Japansk trädgård” är en myllrande, organiskt övervuxen målning, med flera kopplingar till konsthistorien: man ser trådar till barocken, jugend, sekelskiftesmåleri och pointillism. Det är kanske inte vad Lindahl tänkt, men hur som helst är det en målning som ger utrymme för olika glidande synsätt. Detsamma gäller för
den andra oljan, ”Stenöga”, med brant bildperspektiv, detaljerad ”köttig” beskrivning av ett klippblock, och med ett artificiellt och jämt fördelat ljus som ger intrycket av att bilden satts under en vetenskaplig lupp. Även här konfunderas ögat och hoppar mellan olika tolkningar. Som en symbolisk ikon är också konturerna av ett öga interfolierad i bilden. Just för att markera att det här handlar om seendets problematik, en nyckel till ingången till det som bilden representerar, motivet av
en bergsklippa som också är ett motiv av seendet själv.


Jan K Persson