volym
 
   

 

Helga Bartels
Matfors bibliotek
29/3 – 25/4 2003

Akvarellmåleri är förtjusande anser många människor. Det kan verka så intagande och lättillgängligt att man själv vill prova på, och det enda som behövs är ju några penslar, någorlunda bra färger och ett hyfsat papper. Så är det bara att köra igång.
Men ofta visar det sig att det inte är så lättflörtat som man först kanske trodde. Färgerna blir svåra att kontrollera och det går snabbt att tabba sig. Det kan bli så dåligt att man helt enkelt lägger av, misströstar, eller också går man in för kontroll genom ett minutiöst noggrant färgpåläggande. En sorts prudentlig akvarell uppstår som visserligen kan försvaras, men som ändå inte riktigt harmonierar med mediets egenart.Helga Bartels Helda Bartels

 
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
                       

I Helga Bartels utställning som omfattar inte mindre än 27 st. relativt små akvareller finns inget av det försiktiga färgpåläggandet, det prudentliga. Här regerar istället ett livligt penselbruk av lössläppt färg, men samtidigt en lotsning av färgen in på lugnare vatten något som visar på behärskandet av färgens trotsiga egenskaper.
Penseldragen tenderar ändå ibland att bli ostyriga och bilden skulle då kunna hamna i instabilitet med resultat att motivet faller samman. Men då griper färgen in och gör att det håller ihop vilket mycket beror på harmoniska och välartikulerade färgackord. Bartels använder sig av prosaiska motiv vilket ibland kan riskera att göra bilden intetsägande. Här fungerar det ändå utmärkt vilket beror på kunskapen om mediets teknik och material. Samt givetvis ett personligt förhållningssätt. På så vis kan tydligen också ett engagerande måleri uppstå.

Jan Grubb