VOLYM
  

Per Hesse fick Nordmalings Konstförenings stipendium

Konstnären Per Hesse har postumt tilldelats Nordmalings Konstförenings och Olofsfors AB:s stipendium för år 2006. Per, som bodde och verkade i Salsåker, Nordingrå men som var uppvuxen i Nordmaling, får stipendiet med följande motivering:

"Per Hesse tilldelas stipendiet för sin förmåga att kombinera landskapets karaktär med sin egen personliga frihet som skulptör till ett fruktbart flöde av individuella uttryck. Hans konst bygger på klassisk grund och är uttalat minimalistisk vilket bidrar till att skärpa seendet hos betraktaren samtidigt som den ger insikt om tidens gång och människans samverkan med natur och kultur."


Karin Hesse tar emot Per Hesses stipendium av konstförenings
ordförande Per-Axel Sundbom. (Foto: Jan K Persson)

Vid en ceremoni 22 juli i Nordmaling i samband med kommunens hemvändarvecka överlämnade konstföreningen stipendiet till Pers änka konstnären Karin Hesse. Stipendiesumman är på 5 000 kronor. Det är det femte året i följd som konstföreningen med Olofsfors AB:s stöd ger detta stipendium till en konstnär som har anknytning till Nordmalings kommun.

07-07-25