VOLYM
 
Kulturguide för länet ute


Kulturguiden som blädderhäfte och broschyr. (Foto: Jan K Persson)

På releasepartyt för Kulturguide Västernorrland, både den i tryckt form och i webbversionen ( www.kulturguidevasternorrland.se), gladdes man över att äntligen ha fått en gemensam plattform för hela kulturen i länet.

Förutom initiativtagaren Siv Sandberg från Kultur och Fritid i Örnsköldsviks kommun har Kiki Hammarström och Lena M Olofsson från Regional utveckling utgjort redaktionen. Mats Wigardt, som intervjuat några västernorrländska eldsjälar och skrivit den sammanhållande texten, har tillsammans med Susanne Ekelund AD på Se Idea, all heder av denna säkert mycket användbara, roliga och samtidigt väldigt snygga produkt. Kulturguiden är gratis och går att beställa i tryckt version med kompletterande adressdel och även på engelska från kulturguide@lvn.se.
I framtiden kommer antagligen uppdateringen och utgivningen av Kulturguiden att övertas av Länsstyrelsen och Mitt Sverige Turism.


Landstingspolitikern Gun Enquist-Öhman smakar av en bit
av den nya kulturguiden... (Foto:Karin Westerlund)

Vad innebär Kulturguiden för länets konstliv?
Alla konstnärer, gallerister, konstinstitutioner och konstarrangörer måste såklart se till att de egna uppgifterna är korrekta och uppdaterade. Dessutom måste snarast en direktlänk kopplas till länets mest bestydelsfulla konsttidskrift Volym från Kulturguidens webbversion!

Karin Westerlund
07-02-14

Behövs en kulturguide?

I hela det brokiga och komplexa utbudet av kultur som finns i Västernorrland är det ofta svårt att navigera rätt. Det kan bero på att det inte finns någon dagstidning som speglar hela länet, och det kan bero på att det är ofta både tidsödande och kostsamt för arrangörer att annonsera och få ut information till så många som möjligt. Internet är det nya alternativet, och de flesta större kulturarrangörer har också egna hemsidor. Men hur många intresserade känner till vad som finns, och hur många ger sig tid att söka på nätet efter något dom inte vet att det finns?


Allt från surströmmingsskultur till konst i broschyren Kulturguiden.
(Foto: Jan K Persson)

Men nu har Kulturguiden kommit ut. Som broschyr, som blädderguide och som webbsida. Äntligen blir det någon ordning får man hoppas. Broschyren är ett påkostat häfte som ser ut som vilken sober reklamtrycksak som helst. Ett collage av kåserande och informerande texter med slimmad layout och bilder, något man kan bläddra i förstrött och tycka att, ja, det finns ju en hel del här och var. Men det är lite rörigt, det hoppas fram och tillbaks mellan olika kulturfält. Man förstår att det inte varit någon lätt uppgift att redigera och få plats med det viktigaste. Någon egentlig guide är nog inte den här delen, utan man får snarare se det som en allmän reklamskrift som vill slå ett slag för länets kultur. Att länet har en stor brännvidd inom högt och lågt i kulturen förstår man, även att det finns en historisk radikalitet som ännu sätter spår i nutida kulturprojekt. En liten anmärkning i kanten bara: När det gäller bildkonsten, som inte har stort utrymme men som kanske är länets största kulturyttring, där har man i den historiska backspegeln helt missat norra länsdelen med Örnsköldsvik. Ö-vik betraktades faktiskt som ett norrländsk konstcentra runt 60-talet, med massor av gallerier och många särpräglade konstnärer, som Karl-Erik Häggblad, Gunnar Hållander, Nalle och Gösta Werner, för att nämna några. I Kulturguiden läggs fokus på konsten runt Ådalen och Nordingrå, som visserligen varit en inspirerande miljö mest för traditionella landskapskonstnärer, men den modernistiskt influerade turbulensen i länet det senaste halvseklet har faktiskt pågått i Örnsköldsvikstrakten. Och som fortsätter än i dag, inte minst i Nätterlunds donation, ett storlaget framtida konstprojekt som vi bara sett skymten av.

Den för ändamålet mest praktiska kulturguiden hittar man i det lilla blädderblocket "Här finns vi - here we are", med alla nödvändiga adresser och telefonnummer. Jag inbillar mig att den här lilla skriften kommer att bli oumbärlig för länets alla kulturarbetare, när det gäller att snabbt och enkelt hitta samarbetspartners, uppdragsgivare och annat. Men vad jag kan förstå så är det webbsidan som är tänkt som den viktigaste delen i den här satsningen. Här ligger navet till alla förgreningar i länets kultur, och länkmöjligheterna verkar vid ett första påseende vara oändliga. Man har också sidor för artiklar och debatt, ambitiöst så det förslår. Kalendariet, det som jag inledningsvis såg som en kärna i kulturguiden, visar dock endast vad som händer under aktuell dag. I gengäld bör man snabbt hitta mera översiktlighet av program i länkarna till olika arrangörer. För övrigt är kulturguidens webbplats som sig bör enkel och dynamisk och på sikt föränderlig, helt beroende på var och ens intresse att logga in i portalen, och använda den som en plattform för förslag, debatt och information. Nu gäller det bara för de ansvariga att nå ut med guiden till hela kulturlänet, att den blir den klockrena samlande informationsskylt som man hoppas på.

Jan K Persson
07-02-14