VOLYM
 
Galleriboom i Ö-vik

Plötsligt är det inflation i nya gallerier i Örnsköldsvik. Med tanke på den torka som länge varit i länet av satsningar på nya konstlokaler, får man nog kalla två nystartade gallerier på kort tid i den nordligaste staden som inflation. Den 23 september startade inredningsbutiken Mode & Interiör ett galleri i källaren med namnet galleri(ett) och den 2 oktober invigs Galleri Bechtein i Arkens flygel. Där handlar det om ett kvadratiskt rum med glasvägg mot busstationen med tillfälle att visa koncentrerade arbeten. Den konstintresserade vd:n vid Arken, Agneta Brandt, är en av tillskyndarna för galleriet.

Örnsköldsvik var på 60- och 70-talen en av de galleritätaste städerna i Norrland, men som på så många andra håll krympte antalet successivt ju närmare millennieskiftet man kom. Svårigheterna att få privata gallerier lönsamma har öppnat för tillfälliga och alternativa lösningar. Ofta finns tomma butikslokaler som under kortare eller längre tid utnyttjas för visning av konst, i regel med små eller ringa kostnader. Att locka folk till hyreslediga lokaler är ju också ett sätt för hyresvärden att göra reklam för en lokals möjligheter. För inte så länge sedan var det populärt i många städer att visa konst i skyltfönster, hela gator kunde tas i anspråk under en vecka för visningar. I Linköping är det till exempel några konstnärer med Lars Hoffsten i spetsen som kontinuerligt hyr ett skyltfönster och som gjort om det till galleri, med ett sedvanligt utställningsprogram. Nu får man hoppas att det som händer i Örnsköldsvik får ringar på vattnet på andra håll. När öppnas ett nytt galleri i Härnösand? Det handlar inte, som många befarar, om att skapa konkurrens till existerande offentliga konsthallar, utan om att ge alternativa möjligheter att se mera konst. I förlängningen ökas intresset och det offentliga konstsamtalet, vilket är bra för alla parter. Heja Ö-vik!

Text: Jan K Persson