VOLYM
 
Skulptör och grafiker nya Göran Dahlberg-stipendiater

Två företrädare för klassiska konstnärliga tekniker får årets två stipendier på vardera 22 500 kronor av styrelsen för Göran Dahlbergs stiftelse för bildkonstnärer. Skulptören Jörgen Nilsson, Överhörnäs, får det ena med motiveringen ”för hans spjuveraktiga uttryck i en konsekvent blandning av tradition och samtid”, och grafikern Ulla-Carin Winter, Sundsvall, det andra för ”hennes konstnärliga utveckling mot ett allt skarpare grafiskt formspråk”.

Nitton ansökningar hade inkommit i detta 9:e år som stipendiet funnits. KRO Mellannorrland utser styrelse för Göran Dahlbergs stiftelse, vilken 2006 består av konstnärerna Jan K Persson, Birgitta Nenzen och Lars Ahlström.

Stipendieutdelning:

Den 11 december delades stipendierna ut vid en officiell ceremoni. Det skedde i Örnsköldsvik på Bechstein-hallen i Arkens Flygel mittemot biblioteket. Liten pianomusik framfördes av Åke Andersson, känd kulturpolitiker i Örnsköldsvik. Till nästa år då Dahlbergstipendiet fyller 10 år planeras en mindre samlingsutställning med samtliga års stipendiater.


Stipendiaterna Jörgen Nilsson och Ulla-Carin Winter.

Text och foto: Jan K Persson
2006-12-12