VOLYM
 
Handgjorda böcker
av Christer Carlstedt
på Sambiblioteket

Som alla vet är bokbranschen i kris efter millennieskiftet, boken hotas av datorn, skönlitteraturen hotas av deckarna och den manliga hegemonin hotas av kvinnorna. För att inte tala om de etablerade storkoncernerna som hotas av de små egna privata förlagen. Det bubblar och jäser inom boksektorn. Numera kan till exempel praktiskt taget vem som helst som vill ge ut en bok, genom s.k. print-on-demand, det digitala trycket av små upplagor. Men hur många är det som ger sig på att själv skapa en egen bok, som har tålamodet och kunskapen att utforma, skära, klippa och klistra, montera och binda in en egen handgjord bok? Det är väl, kort sagt, en av de mest otidsenliga uppdrag man kan ta på sig i informationssamhället. Men det kan man just nu se prov på i en glasmonter på Sambiblioteket i Härnösand. I samband med Norrländska Författarsällskapets sommarträff 17-19 augusti inbjöds konstnären Christer Carlstedt att visa en uppsättning av sina varierande handgjorda böcker. Utställningen pågår preliminärt augusti månad ut.

Christer Carlstedt började sin bana som anställd grafiker på Ågrens tryckeri i Örnsköldsvik. Sedan dess har intresset för det tryckta ordet (som bild) och boken (som form) följt honom. Sedan många år tillverkar han små handjorda böcker, från den enkla anteckningsboken till finurliga bok-objekt eller bok-askar. Det finns ett namn på den här genren, nämligen Artist´s Books, som förklarar att det mera rör sig om konstnärliga verk än vanliga böcker. Dessutom saknas i regel den beståndsdel som man mest förknippar med en bok, nämligen texten. För Christer Carlstedt är det formen och utseendet som är det primära, kanske mest den känsla som boken förmedlar när man håller den i händerna. Omslagets utseende, fysiska material och taktila uttryck blir till en konstnärlig enhet, ett konstobjekt främst för ögat och handen. Vissa av hans böcker har han gjort så små att de ryms i ena handen, som om han söker andra dimensioner, ett slags filosofiska objekt att meditera över. Några har han skapat som hemliga askar, när man öppnar boken kommer man inte till sidor eller text utan till en plötslig installation, en utflykt till naturen och fantasin. Här och var glimtar några textrader till, men de är inte många, här är det knappologin som gäller, det lilla ordet blir en ledtråd till något större, något vidare in i boken och bortom den.

Böckerna tillverkar han i boktrycksavdelningen på Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad, där han också arbetar med grafik och teckningar. Några av hans senare grafiska blad visas som en pendang till böckerna på Sambiblioteket.

Text och bild: Jan K Persson
07-08-23