VOLYM
  

Ny öppen arena för konstmöten

Den 26 september -07 invigdes Härnösands nyaste ”galleri”. Direktor på Vårsta Diakonigård Ninni Smedberg har tagit initiativet till att låta gårdens lokaler bli mötesplats för konst under fyra perioder per år. I dessa lokaler vistas människor i nationella och internationella konferenser, kurser, rådgivning och naturligtvis diakonutbildning. Gårdens lunchrestaurang är också flitigt besökt. Tanken med galleriet bygger på ett samarbete mellan konstföreningarna på Vårsta, SIDA och Härnösands stift.


©Anders Lidén/BUS 2007 "DELFISKT"
Så som en gång i det berömda galleriet
”God konst i hemmiljö” möter de utställda
verken här en ombonad miljö.

Den inre människan
Ninni Smedberg vill få visa ”konst som talar till den inre människan”, konst som också kan öppna för ”ordlös reflektion”. Som premiärutställare har hon, på landshövdingens inrådan, inbjudit Härnösandskonstnären Anders Lidén, som i sitt inledningsanförande talade om de svenska konstföreningarnas enorma betydelse för konstnärers möjligheter att få vissa upp och att sälja. Några av hans verk fick också sina speciella uttolkningar, med lärda utvikningar till filosofi, litteratur och historia, från färginduktion och till Fibonaccis talserier, som de återfinns i den sköna geometrin i snäckans logaritmiska spiral och gyllene snittet. Publiken imponerades av allt som fanns dolt bakom verkens enkla tecken.

Globalisering
Anders Lidén, som ofta är på resande fot, kommer inför Konstens vecka att tala om Globalisering i konsten. Själv är han knuten till nätverk vars trådar slingrar sig långt bortom samtidskonstens biennaler i Kassel eller Venedig. Det finns så många olika nivåer i dagens internationella kontakter, från enkla turistresor, via temaresor till forskarmöten. Så också i konsten.

Föreläsningen hålls på Härnösands Konsthall lördagen den 29 september.

Torgny Åström
Text och foto

07-09-27