VOLYM
 
DET DOLDA
Y-salong 2007
24 Februari – 15 April

130 personer har lämnat in foton på verk till 2007 års Y-salong på Länsmuseet Västernorrland.
32 personer/grupper har blivit antagna till Y-salongen.
Juryarbetet har utförts av Martin West, projektledare Statens Konstråd och Anna-Lena Lundmark, Kulturchef Skellefteå kommun. Såhär lyder deras motivering till urvalet:

“Vi i juryn har tagit det som en uppgift att se och lyfta upp en variation av uttryck och material, se spridningar i såväl angreppssätt, material som i erfarenhet. En oerfaren konstnärs inbjudan till reflektion kan här vara lika spännande som en mer etablerad konstnärs. Här i ligger en spänning, något dolt som har med vår värld av konstreferenser att göra, här ser vi en utmaning. Genom salongen som form har vi lyft möjligheten att låta det personliga avtrycket i en bild vara avgörande, det som visar upp något privat sett eller upplevt. Vi har medvetet tagit ett steg ifrån det allt för säkra för att lyfta det som är på väg - det vars nästa steg för oss ännu är dolt. Konstverken har varit vårt centrum.”

Deltagare till Y-salong 2007

Åsa Abbing Chibás
Berglin Erik, John Skoog
Wall Lotta Boholm
Alda Boström
Kristina Forsberg
Björn Gimstedt
Jan Grubb
Ina Hurtig
Inger Jansson
Maud Karlsson
Margareta Klingberg
Jill Blomqvist/Helena Sundin
Ulrika Larsson
Bertil Lindahl
Herman Lohe
Jonas Lundquist
Maria Nordenmark
Arne Menzel
Sture Månsson
Liselotte Nyström
Christina Oscarsson
Christina Sjöstedt
Kerstin Strandberg
Jan K.Persson
Margareta Petré
Agneta Pålsson
Daniel Persson
Anna Renström
Ida Rödén
Frank Watson
Linda Vennström
Stina Östberg

______________________________