VOLYM
  

DET DOLDA
är temat för 2007 års Y-salong
24 Februari – 15 April

Y-salongen är jurybedömd och alla konstutövare som är bosatta
i länet eller har anknytning till det får söka.
Nytt för i år är att salongen har ett tema. Deltagarna uppmuntras därför att söka med konstverk som på något sätt anknyter till begreppet ”Det Dolda”.
Utställningen kommer att visas i den stora utställningshallen på Länsmuseet Västernorrland.

Knappt en månad innan ansökningarna till konstutställningen Y-salong ska vara inne tillkännager Länsmuseet Västernorrland de två jurymedlemmarna som ska göra urvalet. Både Martin West och Anna-Lena Lundmark är konstnärer med bred erfarenhet från olika delar av konstlivet.

Martin West är baserad i Stockholm och arbetar som projektledare på Statens konstråd. Han var en av initiativtagarna när konstnärer med utomsvensk bakgrund bjöds in för att visa upp sin portfolio i Malmö. Målsättningen var att hitta nya förmågor som Statens konstråd kan anlita till sina uppdrag.

Anna-Lena Lundmark har gjort en ovanlig karriär med egna utställningar och projekt på Umeå Konsthögskola och som intendent på Bildmuseet i Umeå. Numera arbetar hon som kulturchef i Skellefteå kommun.

Ta del av regler, anmälningsblankett m m>> pdf-fil