VOLYM
  

Länets KKV-utbyte med Göteborg inleds

Under veckan 28 maj - 3 juni kommer sex konstnärer från Göteborg på besök till konstnärsverkstäderna i Härnösand och Örnsköldsvik. Det är inledningen på projektet "Kust till kust", ett utbyte mellan KKV i de tre städerna som planerats sedan tidigare. Veckan startar med en informell träff på KKV Härnösand på måndag kväll och fortsätter med gemensam workshop i boktryck och storgrafik på ÖKKV tisdag till fredag. På onsdag kväll är det öppet hus och gemensam träff för övriga medlemmar i KKV. Avslutning sker på lördag 2 juni med vernissage av utställning med verk av deltagarna från Göteborg samt redovisning av workshopen. Tidpunkt är kl. 12 och platsen är Lokal A4 i anslutning till bibliotekets entré i Örnsköldsvik. Då kommer även Jan K Persson att framföra en performance/föreläsning under rubriken "Konst på två kuster". Utställningen pågår till 15 juni och är öppen vardagar.

Ökat kontaktnät och utbyte av kunskaper mellan KKV-verkstäderna är det främsta syftet med utbytet. Ett uppföljande besök i Göteborg med konstnärer från Västernorrland planeras sedan till hösten eller till våren 2008. Situationen för verkstäderna idag är trängd och framtiden oviss, därför är det intressant och viktigt att dela på erfarenheter och se hur man klarar av verksamheten på andra håll.

De tillresande konstnärerna från Göteborg är Camilla Lengstrand, Patrick Fransesconi, Tina Lindström, Emma Ströde, Jan-Åke Thorsson samt Lizz Sharr. Från KKV i länet deltar i workshopen Anki Källström, Lisbeth Malm, Kerstin Lindström, Jan K Persson, Mikael Arvidsson, Christer Carlstedt och Nic Langendoen.

Volym återkommer med ett reportage om arrangemanget.