VOLYM
  

Nytt konstverk vid Örnsköldsviks
inre hamn

Lördagen 24 maj invigdes ett nytt offentligt konstverk vid Framnäskajen i Örnsköldsvik. Konstnären Peter Svedberg har där skapat den skulpturala gestaltningen "Tellus", en ljuskon med multipla funktioner. Ljuskonen är gjord av s k. konfrontationsglas eller spionglas, som på dagen speglar sin omgivning. På natten kommer ljuskällan inifrån skulpturen. Fundamentet till skulpturen fungerar som en plats för vila och reflektion, och ger besökaren möjlighet att sitta ned, men man kan även ställa sig under glastornet och uppleva konstverket "inifrån". Konstverkets titel "Tellus" väcker många associationer, kanske leder tankarna till vår egen jord och dess symbolvärld. Peter Svedbergs inställning är i grunden målarens och arbetet med skulpturen är resultatet av rent handfasta experiment. Han har bl a kombinerat genomskinligt glas, speglar och ljus. Genom att luta olika spegelplan och sedan foga dem samman, uppstår märkliga illusioner.


Peter Svedbergs "Tellus", nytt riktmärke vid hamnen i Ö-vik.

2006 beslutade Statens Konstråd att ingå i ett samarbetsprojekt med Örnsköldsviks kommun av en utomhusgestaltning av Inre Hamnen i Örnsköldsvik. Man valde en plats längst ut på kajstråket som är synlig från stora delar av staden, från havet och ett naturligt mål vid hamnpromenader. Skulpturen "Tellus" skapar en plats för nya sinnesintryck, upplevelser och reflektioner. Men den utgör även ett nytt landmärke för Örnsköldsvik och dess omgivningar. Ett konstverk på den här platsen har stor betydelse för staden genom det unika läget. I anslutning till platsen finns bland annat bostäder, evenemangsarena och promenadstråk vilket gör den till en livlig offentlig plats under den varma delen av året, och under den mörka delen av året kommer skulpturen genom sin belysning att göra avtryck i miljön.

Volym 2008-05-27
Textkällor: Statens Konstråd och Örnsköldsviks kommun.
Foto: Jan K Persson.

Läs här en intressant dialog mellan
Peter Svedberg och Lars Wiks på Wilks hemsida