VOLYM
 
Konst och klimat i fokus vid stor sommarsatsning på
JKF - Järnsta Kulturförening

En av de mest aktiva och spännande kultursammanslutningarna i länet är Järnsta Kulturförening med högsäte i den gamla skolan i Vännersta, Nordingrå. En förening som ser kulturen som en samlande kraft för alla åldrar, med speciell brännpunkt på bildkonsten som ett centralt nav med strängar ut mot teater, film och musik. Vännersta ligger vackert beläget i det kuperade Nordingrålandskapet, och naturmiljön som en grundläggande kulturfaktor är också det ämne som mycket i föreningen kretsar kring. Hållbar utveckling och ekologiskt tänkande är självklara begrepp, och i samspel med konstprojekt och kulturhändelser ser det ut som att man vill arbeta för ett brett idé-spektrum som intimt kopplar ihop en medvetenhet om den fysiska miljön med kreativt skapande och estetiska händelser.


Miljö och konst möts i sommar i trakterna av Vännersta. Foto: Jan K Persson.

Kan vi möta klimatförändringarna med konst? Ja, det kanske man kan se som en lätt provocerande ingångspunkt till föreningens hittills största satsning, med ett späckat sommarprogram från midsommar till långt in i september. Förutom utställningar i kaféet ligger tyngdpunkten på arrangemanget Forest Art, där konstnärer arbetar i naturmiljön, samt på tre ytterst intressanta offentliga samtalskvällar om konstens situation och konstens kopplingar till miljön. Där medverkar bland andra konstnären Nina Bondeson, kritikern Dan Jönson från DN, och föreläsare från Uppsala universitet. Men mycket mera händer, som man kan se i följande detaljerade program:

KONSTUTSTÄLLNINGAR

21 juni - 20 augusti
Cathrine Johansson, Östersund, emalj och stålplåt.
www.algonet.se-herke/cj.html

12 juli - 20 augusti
Mats Svensson, Skövde, grafik.
Sarah Mårskog, Skogsnäs, textil.

www.matssvensson.se
www.dancingcolours.com
Vernissage 12 juli 13.00.
Konstnären Mats Svensson medverkar under vernissagen.

Arrangemang i samband med utställningarna

Torsdag 26 juni 14.00 - 19.00:
Prova på emalj med Mikael Arvidsson.

Tisdag 15 juli 14.00 - 19.00:
Prova på textil med Moa Staffansdotter-Norlin.

Onsdag 13 augusti 14.00 - 19.00:
Prova på grafik med Annikka Arvidsson.

Speciella visningar av utställningarna annonseras särskilt.
Kontakt: Annikka Arvidsson 073-0966091.

ÖVRIGT PROGRAM

Jikhoman från Tanzania torsdag 17 juli 19.00.
Sustainable society from a Rasta perspective.
Konsert, och föreläsning om hållbar utveckling ur ett rastafariperspektiv.
Kontakt: Matteus Westin 076-8016811.

Händelser lördag 26 juli.
Stor konstfest med konsthändelser i och omkring Vännersta gamla skola.
Performance, platsrelaterad konst, workshops, m.m.
Kontakt: Annikka Arvidsson 073-0966091.
Levande musik med In search of sasquash och DJ:s. Rita Hollywood.
Workshops under dagen i akrobatik, skapande verkstad m.m.
Kontakt: Matteus Westin 076-8016811.

WORKSHOPS OCH LÄGER

Forest Art för inbjudna street artists, konststuderande och klassiska landskapskonstnärer, 20 - 26 juli.
Inbjudna konstnärer är Malin Simonsson, Göteborg, Jamila Drott, Oslo, Christian Bjärgö, Göteborg, Jonas Johansson, Göteborg, Olof Ahlström, Sundsvall, Karen Davies, Newcastle, Inga Palmer, Stockholm, Nic Langendoen, Umeå, Jan K Persson, Härnösand.
Resultatet av det konstnärerna producerat under veckan visas på Händelser, den stora konstfesten 26 juli.
Kontakt: Annikka Arvidsson 073-0966091.

Textil workshop
för ungdomar 15-18 år, med inriktning på scenkonst och scengestaltning, 7 - 11 juli.
Ett konstläger som leds av gruppen Eldsflugor och Odågor:
Li Molnar Kronlid, Signe Lemhagen, Hanna Flemström, Nora Björklund 073-0966091.

Konstläger Plus!
Med tema - färg. Teckning, grafik, måleri och konstorientering för seniorer.
Kommer att hållas i september.
Kontakt: Ulla Gustavsson 073-0521915.

Minnen från skolan
Workshop i digitalt historieberättande 3-7 juli.
En början till ett större arbete om skolan då och nu.
Kontakt: Sara Taub Mkelle 073-3902215.


OFFENTLIGA SAMTAL

Offentliga samtalskvällar om konst, miljö och föreningens inriktning
med särskilt inbjudna politiker, konstvetare och konstintresserade medlemmar.
Plats: Järnsta Kafé, Vännersta.

Samtal I
Klimatsamtal

Onsdag 30 juli 19.00.
Järnsta kulturförening vill i samarbete med forskare från Uppsala universitet bjuda in till ett samtal om klimatfrågans existentiella dimensioner. Med utgångspunkt i konstverk av Helmer Osslund och skönlitterära texter syftar samtalen till att med förankring i det lokala (Höga Kusten) diskutera estetiska uttrycks betydelse för hur vi betraktar och kan bearbeta våra upplevelser av klimatförändringarna.

Föreläsare: David Kronlid, TD, lektor i didaktik, leder forskningsprojektet Ett rättvist klimat och Petra Hansson, PhD-stud, forskar om naturen i litteraturen, institutionen för didaktik, Uppsala universitet.
Moderator: Daniel Måssberg, Cemus, Uppsala Universitet

Samtal II
Konstnärlig kunskapsbildning

Onsdag 6 augusti 19.00.
Vad händer med de praktiska kunskaperna som konstnären förvaltat genom tiderna?

Föreläsning: Nina Bondesson, HDK, Göteborg utifrån hennes och Marie Holmgrens arbete om praktisk konsttillverkning som ett inlägg i diskussionen om konstnärlig kunskapsbildning och forskning.
Moderator: Rebecka Wigh, Länsmuseet Västernorrland.

Samtal III
Konstnärens kompetens

Onsdag 20 augusti 19.00.
Ett samtal utifrån JKF:s konstprogram, i vilket vi vill stödja den kunniga yrkeskonstnären. Allmänheten tycker inte alltid att den etablerade konsten är bra. Man upplever ofta ett förakt från den vanliga människan mot samtida konst. Amatörismen lever, men mår den bra?

Medverkande:
Moderator: Torgny Åström; Mittuniversitetet.
Föreläsare: Dan Jönson, Kulturskribent DN.

Kontaktperson för de offentliga samtalen: Annikka Arvidsson 073 - 0966091.

ÖVRIGT

Järnsta Kafé är öppet 20 juni - 10 augusti
i Vännersta gamla skola. Serverar ekologiskt fika.
Kaféet sköts i år av medlemmar.
Kontakt: Sara Taub Mkelle 073-3902215.

Yoga-morgnar i juli.
Kontakt: Malin Ögren, 070-3609964.

E-post till Järnsta Kulturförening:
jarnsta_kultur@yahoo.se


Volym
2008-06-23