VOLYM
  

Utsmyckning av Johan Mauritzson på Skönsmons skola i Sundsvall


Johan Mauritzson: Fyra element på semester

Skönsmons skola har nu en utsmyckning i sin matsal. Motivet diskuterades fram på ett möte i samråd med elevrepresentanter, lärare, Sundsvalls museums representant Daniel Eklund samt rektorn Britt Wennberg. Skolan har länge jobbat med temat "de fyra elementen" i de olika ämnena och ville att det ingick på något vis.


Solen (elden)

Vid ett senare möte presenterades ett förslag som godtogs. Under
sommaren färdigställdes väggmåleriet och skulpturerna monterades fast.
Den 28 augusti invigdes utsmyckningen med presentation av konstnären
Johan Mauritzson och eleverna fick då ställa frågor om verket. Titeln på utsmyckningen är "Fyra element på semester". Tanken är att när man sitter och äter så kan man i fantasin gå på bryggan till denna okända strand i värmen. Vad händer sen...


Skogsande (jord) och Flygplan (luft)


Fisk (vatten)

En spelplan för många äventyr och drömmar, ett fönster till en annan tillvaro. Detta är också starten på en litterär utmaning då en skoltävling skall hållas om att skriva en kort berättelse om denna fantasi.

Foto: Johan Mauritzson
Volym
2008-10-30