VOLYM
  

Ricklunds stipendium
För andra gången har Sparbanksstiftelsen Norrland i samarbete med Emma Ricklunds stiftelse delat ut ”Ateljéstipendium Ricklundgården” till två unga konstnärer. Förutom ateljévistelse får stipendiaterna 25.000 kr. vardera. Stipendiaterna ska vara bosatta eller ha sina rötter i resp. Västernorrlands- och Västerbottens län.

Carina Nyberg och Per Elof Nilsson Ricklund  

Carina Nyberg, Västerbottens stipendiat är uppvuxen i Vilhelmina.
”Mina arbeten utgår ofta från en specifik plats eller en företeelse som innehåller en motsägelse. Jag är intresserad av den skevhet som uppstår mellan det uttalade och den underliggande betydelsen. Att synliggöra denna skevhet är inte det primära målet men är avgörande för att väcka mitt intresse.


"Innergårdar i ytterstad", Skalenlig kopia av del av Husby,
miljonprogramsområde i norra Stockholm.
2005-2006, Sockerbitar, lim, ca 2.40 x 3.50 x 0.60m

De material jag använder är betydelsebärande. Ofta är det vardagliga masstillverkade varor som är ämnade för konsumtion. Mitt sätt att arbeta med dessa material, att klippa, limma, smälta och forma, ger verken sin karaktär.
Utgångspunkten är dock denna skevhet som blir en del av verket för betraktaren att upptäcka.Jag arbetar främst med skulptur men också animation.”, säger Carina.

Västernorrlands stipendiat är Per Elof Nilsson Ricklund.
”Jag är en ung driven skapare. Teckning är en naturlig del av min vardag, skissblocket följer mig överallt, när tillfälle ges under frukosten, inväntandes buss, så är penna och block framme.
Har tecknat och målat det som tilltalat mig för stunden, skulle det vara en intressant form som påminner om något, en vacker miljö som bara måste fångas eller en person med fantastisk karaktär. Uppmuntrandet att göra mina val själv och välja fritt vad jag velat syssla med har alltid uppmuntrats av familjen, att vara kreativ och att skapa har alltid legat mig nära.

På senare år har jag känt att något saknats, jag har velat mer än vad jag kunnat klara av. Tanken har varit god men tekniken varit bristfällig. Konsten har blivit en jakt att skapa balans mellan kreativitet och utförande. Ett mål har varit att kunna bjuda in betraktaren i min värld och att få se den bild jag velat förmedla och berätta. Det mesta har jag lärt mig på egen hand genom hårt arbete, böcker, vänner och lärare.


"Caput Mortum 1", 2007, Blyerts på papper, 27x40 cm

Nu har jag fått chansen att gå på Florence Academy of Art, en skola med fantastisk fokus, disciplin och drivkraft.
Det är en skola i klassisk anda som nyligen öppnat en ateljé i Göteborg. Här känner jag att jag kan få utveckla min teknik och lära mig att se och betrakta omvärlden på ett mer medvetet sätt. Skolan har hittills visat sig kunna bära mina förväntningar med rak rygg. Vilket får mig att känna mig otroligt glad att få delta i dess utbildning.

Mina största inspirationskällor har alltid varit naturen och saker runt omkring mig. Historier som finns att berätta om allting. Kultur och sagor har alltid vandrat hand i hand med min konst. Jag vet ännu inte riktigt vart jag ska, men jag ska komma dit om det så kommer att ta hela mitt liv i anspråk.
Just nu tillbringar jag all min tid av min vardag på skolan, tretton timmar om dagen. Det är därför jag flyttat hit till Göteborg. Nya sätt att arbeta på öppnar sig för mig, jag får bryta gamla vanor och finna nya sätt att arbeta på. Att hela tiden förändra sitt sätt att tänka på är huvudsaken till ett fortsatt lärande. Är hjärnan nyfiken så tar den åt sig mer av informationen som ges tillgänglig.”