VOLYM
  

Notiser och nyheter i adventstid

Process och Våtmark sista ut på Härnösands Konsthall
innan vinterstängt och förändringar


Härnösands Konsthall. Foto Jan K Persson.

Konsthallen i Härnösand kommer att vara stängd de två eller tre första månaderna nästa år för reparation. Planerna är att endast de stora utställningsrummen på övervåningen därefter ska användas, medan galleriets rum på nedre plan övertas av Turistbyrån. I samband med övergången genomför Konsthallen utställningen "Process" med 16 konstnärer bosatta i Härnösand. I del 1 som öppnar nu på lördag 29 november och pågår till 6 januari visas i Galleriet små utkast och idéer till olika arbeten, vars färdiga verk i fullt format kommer att presenteras i utställningens del 2 när Konsthallen öppnar igen till våren. Tidpunkten för det är dock inte klart. Något som däremot är klart är att Konsthallen har fått klartecken för fortsatt verksamhet under 2009. Under flera år har kommunen diskuterat alternativa platser men någon realistisk lösning har inte hittats. Intendenten Kjerstin Schenell är naturligtvis glad åt beskedet som ger arbetsro i varje fall det närmaste året. Hon hoppas också på en nytändning för verksamheten efter omstarten nästa år.

På lördag 29/11 öppnas också på Konsthallen en utställning med målaren och grafikern Ola Granath, Hudiksvall. Hans utställning heter "Våtmark - på spaning efter något annat". Förutom måleri och grafik visar han även foto.


Maria Sundström vikarierande intendent på Murberget


Maria Sundström - Foto hemsida

Utställningsintendenten Rebecka Wigh vid Länsmuseet kommer att vara tjänstledig i ett år. Hennes tjänst vikarieras från 1 december 2008 till 30 november 2009 av konstnären Maria Sundström, bosatt i Hörnefors i Västerbotten. Hon har främst arbetat med olika sociala installationer som berör minne, historia och identitet. Maria Sundström har även arbetat konstnärsfackligt, som förbundsordförande i KRO 1999-2001 samt ordförande i KRO Västerbotten 1997-1999. Hon har också suttit som ledamot i Konstnärsnämnden 2001-2006. Läs mera på hennes hemsida:
www.mariasundstrom.se


Boken om Box Kraftverk


Foto: Jan K Persson

Box Kraftverk var under tolv år en knutpunkt och ett levande konstcentrum i Ådalen med omnejd. Det som från början var konstnären Mats de Vahls ateljé utvecklades till en unik konsthall och skulpturpark med deltagande av konstnärer från hela Sverige. "2006 var den sista utställningssommaren som symboliskt nog avslutades med Elis Erikssons verk, en stor konstnär som gick bort samma år." Så skriver Eva-Leena Skarin i den nyss utkomna boken som hon sammanställt om verksamheten vid Box. Här presenteras alla utställningar och större arrangemang under de tolv åren, med stort bildmaterial och med axplock från olika recensioner i Volym. Vad som var orsaken till stängningen framgår inte i boken. Samtidigt kan man tycka att en tolvårsperiod är en ganska bra livslängd för ett konstprojekt av det här slaget, innan det blir för långt och rutinen tar över. Men visst skulle man önska något nytt och liknande subversivt ställe i länet, när det nu snart bara återstår en knapp handfull kommunala konsthallar och gallerier i stort sett bara syns till i Sundsvall och Sollefteå. Ett stort område däremellan lider mer eller mindre syrebrist på nya utställningsplatser. Boken, som skulle kunna vara en injektion för nya idéer, finns nu på Härnösands Konsthall men kommer att distribueras till flera ställen. För information kontakta Eva-Leena Skarin: el.skarin@telia.com


Text: Jan K Persson
2008-11-30