VOLYM
  

Ulvön - nytt eldorado för konst?

Det tar ett par timmar med båt till Ulvön, från Köpmanholmen i norr eller Ullånger i söder. Därför krävs det lite planering för att ta sig till sommarens konsthändelse i Höga Kusten och man bör tänka på när båtarna går tillbaks. För att i lugn och ro kunna ta till sig utställningen "Konsten går iland…" och hinna kryssa mellan olika utposter bör man nog disponera en hel dag på Ulvön.


Lars Ahlström och Bill Olson inviger utställningen i Föreningshuset.

Det är för andra året i rad som konstnärsduon Bill Olson och Lars Ahlström genomför satsningen på Ulvön. I stort sett samma deltagare från förra året medverkar även i år, i huvudutställningen på Föreningshuset samt på de olika platserna utomhus. Vid invigningen 1 juli menade Eskil Westman (en av Ulvöns eldsjälar) att Ulvön nu fått sitt konsteldorado och täckt en vit konstfläck mellan Nordingrå och Örnsköldsvik, en händelse som på lång sikt kan utvecklas till en tradition naturligtvis till gagn för turistnäringen och till ortens utveckling. Att konstsatsningen gillas av Ulvöns näringsidkare och länet i övrigt visar inte minst de olika bidrag som stött arrangemanget.

Ulvön som är delat i en nordlig och sydlig halva har säkerligen potential för en hel del framtida konstnärliga projekt. I det täta och koncentrerade Ulvöhamn med sin kommers och estetiska gytter finns ju alltid risk att konsten får syrebrist, men i den öppna och lättillgängliga naturen runt omkring mot havet har ön stora möjligheter att skapa sitt eget unika forum för konst. Hur stor satsningarna kan bli beror naturligtvis på de ekonomiska förutsättningarna, men skulle man inte kunna se Nätterlunds donation som en viktig part? Vad jag kan förstå så ligger Ulvön inom sydspetsen av det område som donationen omfattar, och man har också gett ekonomiskt bidrag till två verk i utställningen. Den årliga avkastningen uppåt miljonen till konst behöver ju inte nödvändigtvis enbart gå till fasta utsmyckningar, en del skulle också kunna användas till tillfälliga konsthändelser utan att man naggar alltför mycket i testamentets skrivning om "inköp av konst och skulpturer för utsmyckning". I samtiden och kanske ännu mer framöver kommer konsten att cirkulera mera kring idéer och upplevelser, där "utsmyckningen" kan bestå av imaginära innovationer, tid- och rumsrelaterade experiment, sociala och estetiska projekt utanför de marginaler som konventionerna sätter upp.

Förutsättningarna finns som sagt. Till havs, som Jussi Björling sjöng! Och vill man få ett alldeles speciellt exempel på Ulvöns territoriella möjligheter för annorlunda konstupplevelser kan man i sommar sätta sig vid stranden och lyssna till Nic Langendoens ljudinstallation. Här kan man verkligen tala om integration av ett landskap på ett helt nytt sätt.

Text och foto: Jan K Persson

Läs även Ida Rödens kommande recension om utställningen på Ulvön.