VOLYM
 
Utställningen om Göran Dahlbergs stipendium nu i Härnösand

Länets största konstnärsstipendium instiftades av bankmannen Göran Dahlberg för drygt tio år sedan. En jubileumsutställning med verk av samtliga tio årens stipendiater visades först på Ö-viks Museum i december, och presenteras nu på Härnösands Konsthall. Men det är inte exakt samma innehåll som visas här, flera av deltagarna har bytt ut sina verk av olika skäl. Tillsammans med ett nytt rums förutsättningar bidrar det till att ge sken av en nästan helt ny utställning. Intendenten vid Konsthallen, Kjerstin Schenell, har också lyckats väl i att sprida ut det mångskiftande materialet och skapa luft och dialog mellan bidragen.


© BUS/2008 Maria Lagerborg "Sverige-utbytesstudent på Folkhögskola".
Målning/installation. Foto: Jan K Persson.

Nya verk visas av bland andra Annalena Sondell, Herman Lohe, Kerstin Lindström och Maria Lagerborg. Den sistnämnda, som för övrigt erhöll jubileumsstipendiet vid senaste utdelning, visar bland annat den rebusartade måleriinstallationen "Sverige-utbytesstudent på Folkhögskola". Hennes intresse för sociala och vardagliga frågor med irrationella och humoristiska undertoner märks även i hennes videofilm "Disk", där musiken och bilderna förenas i en accelererande och på många sätt neurotisk-manisk utveckling. Se den först och få blicken tvättad inför den övriga utställningen! Pågår till 26 april.

Jan K Persson
2008-04-10