VOLYM
 
Dags att söka 2007 års stipendium
Göran Dahlbergs Stiftelse
för bildkonstnärer

2007 har styrelsen att fördela 80 000 kronor.
Stipendiet kan sökas av konstnär verksam och mantalsskriven i Ångermanland och Medelpad.

Ansökan ska innehålla 5-10 fotografier på papper och/eller CD-skiva, CV samt kortfattad beskrivning av verksamhet.

Ansökan skickas till:
Göran Dahlbergs Stiftelse,
Jan K Persson,
Östanbäcksgatan 10,
871 31 Härnösand.

Ansökan tillhanda senast 22 oktober. Bifoga returporto.
Stipendiet delas ut 1 december i samband med stipendiets 10 års-jubileumsutställning i Örnsköldsvik.