VOLYM
  

Fp vill styra Sundsvalls museum mot mer lokal konst

Folkpartiet vill ge Sundsvalls museum riktlinjer för att köpa in och visa konst av lokala konstnärer. Riktlinjerna formuleras i en motion till Sundsvalls kommunfullmäktige. De är:
”1) Det ska köpas in verk till kommunala lokaler från minst en lokal konstnär varje år.
2) Det ska ställas ut verk från minst en lokal konstnär varje år i lokaler på Kulturmagasinet.”
Med lokala konstnärer menar folkpartiet konstnärer som är verksamma i Västernorrlands län.
Motionen kommer upp i kommunfullmäktige efter nyår men den har redan retat upp Sundsvalls Tidnings kulturredaktör Curt Bladh. Han skriver ”Plötsligt skall alltså politiker detaljstyra museets verksamhet och dirigera inriktningen, naturligtvis under det skenheliga värnandet av Sundsvalls (inte särskilt omfattande) konstliv.” (ST 17/11-07, http://www.st.nu/noje/kultur.php?action=visa_artikel&id=686131)
Till historien hör att folkpartiet är det parti som mest aktivt agiterat mot planerna på nya arenor för musik, idrott och teater i Sundsvall. Partiet har upprepade gånger ställt kultur mot vård, skola och omsorg.


Anders Jansson, Sundsvalls museum.

Konstintendent Anders Jansson på Sundsvalls museum tycker inte att politikerna ska detaljstyra museets verksamhet.
– Vi besitter en viss fackkunskap som jag tycker att man ska prioritera. Det framställs lite som att vi inte jobbar med lokala konstnärer men vi uppfyller redan de båda riktlinjerna. Och det finns en fara i att titta på kvantitet. Vi har ett uppdrag att arbeta kvalitativt. Vår planering är en långsam process där vi ser över flera år. Det gäller att ha framförhållning.
– Vi tar tempen på konstlivet och första kriteriet är inte var man bor.
Konstnärer från länet förekommer ganska ofta i våra utställningar.
– Det är klart vi ska arbeta med förankring i regionen, det är ingen som opponerar sig mot det. Men hur gör vi med de konstnärer som växer upp här och går vidare?
Han räknar upp en rad etablerade samtidskonstnärer med rötter i Västernorrland som bosatt sig på annat håll: Matti Kallionen, Petra Axelsson, Nina Svensson, Max Book, Stig Sjölund.
– Det handlar också om hur man utnyttjar begränsade lokaler. Det finns inte tillräckligt med utställningslokaler i Sundsvall. Jag ser ett värde i fria arenor för konst, gärna med kommunal stöttning, som kan lyfta fram andra alternativa röster och nya formspråk. Ett sådant komplement saknas i Sundsvall.

Karin Kämsby