VOLYM
  


2006 års stipendium
Göran Dahlbergs
Stiftelse för bildkonstnärer


OBS! I år delas 2 stipendier ut på vardera 22 500 kr.

Kan sökas av konstnär verksam och mantalsskriven
i Ångermanland eller Medelpad.

Ansökan ska innehålla:
5-10 foton, CV
och
beskrivning av verksamhet.

Skickas till:
Göran Dahlbergs Stiftelse,
c/o J K Persson, Östanbäcksg. 10,
871 31 Härnösand.

Ansökan tillhanda senast 16 oktober. Bifoga returporto.
Stipendiet utdelas i december.