VOLYM
  

SVERIGES BILDKONSTNÄRSFONDS
ARBETSSTIPENDIER ÅR 2006

Sveriges bildkonstnärsfond har fördelat 267 arbetsstipendier till
bild och formkonstnärer. Dessa stipendier är av tre kategorier:  
- Femårigt arbetsstipendium 2006 - 2010. År 2006: 119 000 kr
- Målinriktat arbetsstipendium på 110 000 kr/år under åren 2006 och 2007
- Arbetsstipendium på 90 000 kr

Av de 267 arbetstipendierna gick t ex över 140 till Stockholm, 47 till Skåne.

Till Västernorrland gick ett stipendie, till
bildkonstnär
Anna Renström,
Nordingrå, på 110 000 kr/år.  

Till Västerbottens län gick fem stipendier, varav ett till
textilkonstnär Margareta Klingberg, Umeå, på 110 000 kr/år.

Ta del av hela listan>>