Inbjudan till det internationella målarprojektet The Blue Waters (Litauen)
(OBS! Landstinget kan ge stöd för max två inbjudna konstnärer. Se nedan.)

Om projektet i korthet:

Projektets syfte är att se på havet som en del av en historisk berättelse om samtida kultur. Hav och stora vatten inbjuder alltid öppning mot andra kulturer, exotiska världar och mystiska platser. Havet förknippas också starkt med inåtblickande eller som påminnelse om mytiska bilder. Ro och stillhet vid havet ger för många konstnärer möjlighet att reflektera över det förflutna eller få perspektiv på framtiden.
Syftet för deltagarna i projektet är att ge egna uttryck för denna havets kulturella särprägel, att anamma interkulturell dialog, att erinra om och nyorientera kring förbindelser mellan kulturer och länder kring de Baltiska och Svarta haven. Även att se värdet av haven i mänsklig synvinkel, att dela tankar kring främmande avstånd och djup i yttre och inre bemärkelse.

Konstnärer från Litauen, Lettland, Ukraina, Vitryssland, Polen, Ryssland, Sverige, Danmark, Finland, Estland och andra baltiska och skandinaviska stater samt länder kring Svarta havet inbjuds att delta i projektet.

Arrangörer: Det Litauiska Konstnärsförbundet (LAA).
Tid: 6-20 maj 2012
Plats: Litauiska Konstnärsförbundets hus i Palanga stad (vid Baltiska havet).Palanga creation house, rumsinteriör. Palanga studio place.


(Palanga city is the western Lithuania city in Lithuanians situated on the shore of the Baltic Sea. Lithuanian summer resort with beautiful sand beaches dunes. 25 km far from Palanga is Klaipeda city/seaport. 75 km far from Palanga is Nida village located on the Unesco-protected Curonian Spit.)

Senaste ansökningstid: 15 mars 2012. Ansökan ska innehålla motivering varför man söker samt CV och 4-5 fotografier av målningar. Ansökan kan ske via vanligt postbrev eller via mejl. Se vidare bifogade filer om villkor och ansökningsblankett.
Om konstnär från Västernorrland blir antagen av Litauiska Konstnärsförbundet kan man söka bidrag för resa och traktamente från Regional utveckling kultur Landstinget Västernorrland. Bidrag lämnas till max 2 konstnärer. Info: mats.de.vahl@lvn.se och lisa.westerlund.carlson@lvn.se

Bifogade filer om projektet:

Painting art project the Blue Waters in Palanga. Regulations

Painting art project The Blue Waters in Palanga. Application Form

Volym 2012-01-23