Årets stipendiater Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen Norrland i samarbete med Emma Ricklunds stiftelse har beslutat att ateljéstipendiet Ricklundgården 2012 på 25 000 kronor vardera tilldelats konstnärerna Jaya Karlsson och Johannes Samuelsson. Båda har nyligen haft var sin utställning i Västernorrland, på Härnösands konsthall respektive Sundsvalls museum.Johannes Samuelsson och Jaya Karlsson


Jaya Karlsson är 32 år. Hon har Konstfacks kandidatutbildning, Textil (3 år) och Konstfacks Masterutbildning, Inredning & MöbelDesign (2år). Hon har fått uppdrag till förskola och eventbolag, men ser sig främst som målare. ”Jag funderar på: strukturer, rymd, ljus och ting. Jag ser mig själv som konstnär och vill utöva detta och tar det på stort allvar. I mina arbeten undersöks definitionen. Jag vill fortsätta i min undersökning och jag vill kommunicera med konst.”

Johannes Samuelsson är 30 år. Utbildning: Bachelor och Master of Fine Arts, Inriktning fotografi, Högskolan för Fotografi GU. Han undersöker hur officiella historiebeskrivningar och maktstrukturer förhåller sig till personliga partikulära erfarenheter. GP skrev att han ”motverkar glömskans mekanismer med sin konst”. Samuelsson har gett ut boken ”Att skriva ett modernt äventyr” och deltagit i ett flertal grupp- och separatutställningar. Han undervisar i konst och fotografi på sommarakademin på Högskolan för Fotografi i Göteborg och har en tvärvetenskaplig kurs på Umeå Arkitekturhögskola.

Se vidare deras hemsidor:
www.jayakarlsson.com
http://www.it-is.se/
Volym 2012-04-28