Ny chef på Murberget

Lillian Rathje blir ny länsmuseichef för Murberget, Länsmuseet Västernorrland i Härnösand. Det beslöt en enig styrelse vid sitt möte idag den 25 maj. Rathje tillträder sin tjänst den 20 augusti och fram till dess blir Sig-Britt Ahl kvar som tillförordnad museichef.

Lillian Rathje är filosofie doktor i arkeologi och arbetar för närvarande som länsantikvarie i Jämtland. Sedan 1981 och framåt har hon på olika sätt varit verksam inom kulturarvsområdet. Vid Länsstyrelsen i Jämtlands län, där hon har varit anställd sedan 2005, har hon bland annat varit engagerad med utveckling av arbetet vid myndigheten, vilket bland annat handlat om samarbete mellan olika sektorer och frågor kring kulturmiljöer som grund för regional utveckling och kulturturism.

Rathje har medverkat till och ingått i nya nätverk på såväl lokal, som regional och nationell nivå. Som funktionschef har hon också hanterat administrativa uppgifter och ekonomi. I rollen som länsantikvarie har ingått att initiera och genomföra bidragsfinansierade projekt, ofta med ett brett samhällsperspektiv.

Hon har tidigare varit verksam som etnologisk och arkeologisk antikvarie vid Västerbottens museum och dessutom arbetat vid bland annat Dialekt-, Ortnamns- och Folkminnesarkivet i Umeå och som arkeolog vid bland andra Riksantikvarieämbetet och Umeå universitet. På universitetsnivå har hon undervisat i arkeologi, museologi, medicinhistoria, humanekologi och kulturmiljövård.

Som ämnesredaktör vid Norrländsk uppslagsbok fick hon goda erfarenheter att uttrycka sig i skrift, och god allmänkunskap om norrländsk kulturhistoria. Hennes publikationer spänner över ett brett fält, innehållande såväl populärvetenskapliga som vetenskapliga alster.

Volym 2012-05-28