Årets Högakusten-stipendiat utsedd

Kulturenheten i Kramfors kommun föreslår arbetsutskottet att besluta ge 2012 års Högakusten-stipendium till Sebastian Mügge. Han är född 1981 i Bonn, Tyskland, och har tagit magisterexamen i fri konst på Konsthögskolan i Umeå. Sebastian har ställt ut i Sverige, Tyskland och Kanada. Hans konstnärskap präglas enligt uttagningsgruppen ”av färgstarka, expressiva och dynamiska bilder och installationer som är starkt personliga”.

Ett rekordstort antal av 76 ansökningar har inkommit till Högakusten-stipendiet. Konstansvarige Ninni Mellander har tillsammans med konstnärerna Janne Björkman och Jill Blomqvist tagit fram kandidaten till stipendiet. Det har varit enligt Ninni Mellander ”ett svårt men spännande arbete som tagit många timmar i anspråk för att göra en seriös bedömning av alla ansökningar, då det har genomgående varit hög kvalitet på ansökningarna”.

Se hemsida www.sebastianmuegge.com

Volym 2012-03-19