North Cultitude 6263
Kulturprojekt på tvärs

De flesta vägarna inom samhälls- och kultursfären har en nord-sydlig riktning, i varje fall om vi håller oss inom den nordeuropeiska geografin. Konstnären Andreas Brännlund vill med projektet North Cultitude 62-63 göra ett seriöst försök att ändra på det med ett öst-västligt alternativ. En inledande workshop på Atelier Ilsvika i Trondheim 9-10 mars var startsteget, med en grupp konstnärer, arkitekter, designers m.fl. från Norden. Via Skype genomfördes online-möten med intresserade aktörer bland annat i Sundsvall och Härnösand, det senare med några medlemmar från KKV Härnösand.Deltagare vid workshop på Atelier Ilsvika


Andreas Brännlund skriver i ett mail: ”Projektet North Cultitude 62-63 är i uppbyggnadsfasen och workshopen i Trondheim hölls för att undersöka intresset och idéer. Tanken är att projektet ska vara formerat och starta i januari 2013. Projektet kommer öppet för inspel och idéer från konstnärer på 62/63 breddgraden. Första steget är att hitta projekt, skapa samarbeten på breddgraderna 62/63 och lyfta detta med ett återkommande event vartannat eller vart tredje år. Förutom fysiska möten så kan man tänka sig nya konstinteraktioner via internet. Steg 2 kommer att involvera Finland, Island och Färörana, detta kan eventuellt starta redan 2013. Inom 10 år ska projektet gått runt jorden på breddgraderna. Träffen på Atelier Ilsvika var första steget i den samlande noden.”

I projektbeskrivningen kan man bland annat läsa: ”Kulturverksamhet pekar idag ofta söderöver mot huvudstäderna. Genom att däremot gå horisontalt längs breddgraderna 62 och 63 kan vi skapa nya och expansiva kulturella arrangemang, träffpunkter, samhörighet och kontakter. Längd denna linje hittar vi en unik mångfald av crossover-kultur som ytterligare kan generera nya geografiska mötesplatser, söka möjligheter och knyta kontakter. Vi bjuder in till ett kulturprojekt som på lång sikt binder samman och utvecklar idéer med bakgrunder i Norge, Sverige, Finland, Ryssland, USA, Canada, Grönland, Island och Färöarna.”

För Sveriges del inbjuds konstnärer, organisationer, institutioner och myndigheter i Jämtland och Västernorrland att bli med på detta kulturprojekt. Enklast är att ta en första kontakt med projektledaren Andreas Brännlund genom e-post: andreasbrannlund@hotmail.com

Se projektbeskrivning här: PDF

Se även projektets geografiska bas: www.atelierilsvika.no

Volym 2012-03-20