Goda nyheter! World Art Day!
Start söndag 15 april 2012

IAA, International Association of Art, har deklarerat att Leonardo da Vincis födelsedag den 15 april ska bli World Art Day från och med 2012. Äntligen får världen en Konstens Dag, på samma sätt som Internationella Kvinnodagen, Världsmiljödagen, osv. Vid IAA:s generalförsamlings möte den 5-6 april i Guadalajara, Mexiko, beslöt man enhälligt att godta Turkiets företrädare Bedri Baykams förslag (undertecknad av flera delegaters länder) att utlysa en Världens Konstdag.

I deklarationens offentliggörande kan läsas:

”Det säger sig självt att en Världens Konstdag ger enorma möjligheter att sprida konstens värde och vikt globalt runt hela världen. Vi föreslår att man den dagen 15 april håller öppet på alla museer och gallerier till långt in på kvällen, vi tänker oss konferenser och paneldebatter (kanske också under veckan som följer efter). Dagen kan sedan avslutas med olika hyllningar och vilda fester under parollen Länge Leve Konsten!
Att vi har valt da Vincis födelsedag beror inte bara på att han influerat sekler av konstnärer, utan även för att understryka konstens betydelse och värde för världsfred, broderskap, yttrandefrihet, mångkulturell och mångdisciplinär dialog.”

Konstnären Anders Lidén, Härnösand, är sedan flera år svensk företrädare i IAA:s generalförsamling. Han informerade vid ett möte nyss med länets konstkonsulenter om bakgrunden kring World Art Day och vad vi kan göra häruppe i norr kring 15 april (en söndag). Olika teman kan om man vill styra inriktningen på dagen, och svenska IAA har för 2012 valt ”freedom of expression”, liksom man för 2013 (som är en måndag) föreslagit ”en konstnär i varje klass” för att uppmärksamma bildkonstens negativa trend i skolundervisningen.

För att få fart på förberedelserna inför den första World Art Day beslöt mötet att undersöka möjligheterna till en öppen konferens onsdag den 11 januari 2012 på Länsmuseet Murberget i Härnösand. Till den vill man förutom Anders Lidén inbjuda någon ytterligare från nordiska IAA att berätta om bakgrunden samt olika företrädare från regionen som på något sätt varit internationellt verksamma och kanske berörda av temat ”freedom of expression”.

Institutioner, museer och gallerier, konstföreningar, konstnärer, alla inom konstområdet uppmanas redan nu börja fundera på vad som kan göras på World Art Day 15 april!

Volym 2011-11-12