Volym stannar upp i Ånge

Ånge är en klassisk knutpunkt i mittersta Norrland. För många är järnvägsstationen det enda man direkt förbinder med Ånge, vid byten och väntetider mellan tåg i olika riktningar. Det kan påminna om konsten, som en plattform mellan olika synsätt och möjligheter till olika berättelser. Ann-Kristin Källström åkte till Ånge för en Konstpaus på stationen, men ett annat verk fick henne också att fundera hur vi hanterar den offentliga konsten sedan den väl blivit invand i miljön.

Konstpaus 7 – Livsmönster vid järnvägsstationen i Ånge >>

Konsten, att använda den >>