Dialog om konsten i en kommun
Kulturdialoger under våren i Örnsköldsvik

För att förbättra dialog och samarbete med kulturutövare har Örnsköldsviks kommun under våren genomfört ett antal ”kulturdialoger” med olika intresseområden. Den 11 maj hade vikts för konsten genom en träff med olika representanter från konstnärskåren.

Dialogen som speglar situationen i Örnsköldsvik kan nog appliceras på flera håll. Många konstnärer och konstintresserade har kanske tappat greppet eller hänger inte längre med i kommunernas konstpolitik, nu när kulturfrågorna lätt vattnats ur i ständigt nya nämnder och beslutsstrukturer.

Volym publicerar här ett sammandrag från träffen, antecknat av Bettan Edberg, kulturstrateg vid Örnsköldsviks kommun. Förhoppningsvis kan debatten föras vidare inte bara i Örnsköldsvik utan runt om i länet. Vi välkomnar gärna kommentarer eller synpunkter kring ämnet.

Se PDF kulturdialog om konst>>

PS. Enligt Lars Ahlström så borde siffran om Umeåmodellen vara 750 000 kr, inte 500 000 kr som det står i minnesanteckningarna.

Volym 2011-06-04