Två från Sundsvall fick årets Dahlbergstipendier

Av ett knappt 20-tal sökande till 2011 års Göran Dahlberg-stipendium blev det Lisbeth Malm och Samuel Andersson som valdes till stipendiater. Båda är bosatta i Sundsvall men Samuel går just nu på andra året i Konsthögskolan i Umeå. Prissumman är ännu inte exakt fastställd utan meddelas senast vid stipendieutdelningen. Detta sker onsdag 21 december kl. 15 på Kulturmagasinet i Sundsvall i samband med utdelningen av Sundsvalls kulturstipendier.

Årets jury bestod av konstnärerna Olof Ahlström, Karin Hesse och Jörgen Nilsson.

Volym 2011-12-06