Bertil Ågrens rymdemaljer har hittat sin plats

Alla konstintresserade som besökte den tidigare busstationen i Örnsköldsvik kan inte ha undgått Bertil Ågrens svit av rymdbilder i emalj som var uppsatta under taket. Sedan busstationen flyttats till nya resecentrum beslöt kommunen att flytta Ågrens utsmyckning. I en pressinformation berättar först konstintendenten Ulla Tällström och därefter Hans I. Jonsson och Jörgen Edin från Nolaskolan om den nya hemvisten för utsmyckningen.

Konst och vetenskap hör ihop, det har i dagarna blivit mycket tydliggjort genom att konstverket ”Fönster mot rymden” av konstnären Bertil Ågren (1930- 1995) flyttats till översta våningen på Nolaskolan i nära anslutning till observatoriet.
Konstverket består av fjorton plåtar i emalj. Verket är en offentlig utsmyckning som inköptes 1989 för 60.000 kr till att utsmycka den då nybyggda busstationen.
Vid tillkomsten av det nya Resecentrat så hyrdes fd busstationen ut till ett privat företag.
Med anledning av den nya utrustningen och upprustningen av observatoriet så passade det som ”hand i handsken” att flytta Bertil Ågrens emaljer med sina rymdmotiv inspirerade verk till Nolaskolan. Konstverket hänger i korridoren och i trapphuset. Konstverket ger en tydlig bild och känsla av ”rymdens mystik och skönhet”. Ett konstverk har hittat sin rätta plats.

Ulla Tällström

 

Här ett utdrag från boken Högre Allmänna Läroverkets i Örnsköldsvik Nybyggnad (Titeln skall vara sådan) , tryckt 1950 på Ågrens boktryckeri.
"För astronomiska observationer finns ett särskilt observatorium med vridbar kupol och skjutlucka. Detta är placerat på yttertaket i institutionsbyggnadens norra ända och står i direkt förbindelse med fysikinstitutionens korridor medelst en trappa" s. 59

Observatoriet föll ur bruk någon gång för fyrtio år sedan. Fastighetsägaren har framfört önskemål att få riva det vid ett flertal tillfällen.

Initiativtagarna till en restaurering, Hans I. Jonsson och Jörgen Edin, har sedan våren 2008 arbetat för en restaurering och ett ibruktagande i avsikt att kraftigt stimulera naturvetenskapsstudierna.
Eleverna kommer då att både arbeta med sk. partikelfysik och det vi med en samlingsbenämning kallar rymdfysik.

Restaureringen skall i detta sammanhang fattas som verksamheten att inte bara återställa byggnadens i ett tidigare skick utan att också modernisera den tekniska utrustningen för att motsvara vår tids krav.
Restaureringen bevarar de kulturhistoriskt intressanta värdena och återställer och förbättrar den ursprungliga funktionen interiört och exteriört med andra ord.

En förstärkt plint har gjutits och ett datastyrt katadiopriskt teleskop av Hubble-typ har installerats. Den ursprungliga refraktorns brännvidd var 1200mm men den nya katadioptriska har en brännvidd på 3556mm och har en långt större ljussamlande förmåga.

Med detta instrument kan vi bl.a studera och fotografera miljarder olika solsystem bara i vår galax. Vi kan studera stjärnors födelse och död, göra spektrografmätningar på nebulosor, mäta solfläcksaktivitet och förutse norrsken eller inspektera de olika landningsplatserna för Apolloraketerna. Bara för att nämna några av mängder med spännande arbetsområden.
Utsmyckningen som museet möjliggjort harmoniserar på ett utmärkt sätt med tanken och känslan som ligger bakom vår gemensamma pedagogiska strävan.

Hans I. Jonsson och Jörgen Edin
Naturvetenskapsprogrammets Fysikprofilering
Nolaskolan Örnsköldsvik

 

Volym
2011-05-29