Himmelsförsök i Sidensjö
Skulptur av Mats Caldeborg invigd

Trots snöglopp och dimma kom runt ett sextiotal personer, mest bybor, till invigningen den 30 oktober i Sidensjö av ett nytt utomhusverk i Nätterlunds fond. Skulpturen av Mats Caldeborg, Nordmaling, heter ”Himmelsförsök och hund” är placerad utanför Sidensjö Sparbank. Materialet i konstverket består av målad brons, järn, sten och omålad brons.

Eftersom Mats Caldeborgs bidrag både har utåtriktade rumsliga perspektiv och en slags detaljerad intim dimension väljer Volym att visa två bilder av verket.©2010 BUS/Mats Caldeborg, Himmelsförsök och hund©2010 BUS/Himmelsförsök och hund, detalj


Stiftelsen Nätterlunds minnesfond för konst i området Nätra – Sidensjö i Örnsköldsviks kommun bygger på en testamenterad donation 1995 av Jonas Nätterlund, på hela 24 miljoner kr. Sedan dess har snart 30 olika utsmyckningar placerats ut i området. På hemsidan www.natterlundsminnesfond.se/ kan man läsa mera om det i sitt slag unika projektet.

Foto: Snöfrid Caldeborg

Volym
2010-11-11