Tre fick årets Göran Dahlberg-stipendier

Konstnärerna Kirstie Ekelund, Stöde, Erik Lindström, Sundsvall, samt Erik Hedén, Örnsköldsvik, fick vardera 20 000 kronor vid utdelningen av 2010 års stipendium ur stiftelsen Göran Dahlberg stipendium. Det skedde i Örnsköldsvik på Galleri Lokomotiv i samband med öppnandet i lördags av utställningen om Ricklundgården.Instiftaren Göran Dahlberg tillsammans med stipendiaterna
Erik Hedén, Kirstie Ekelund och Erik Lindström.


Erik Hedén, som kommer att ställa ut på Lokomotiv i början på nästa år var för övrigt stipendiat på Ricklundgården 2009. Kirstie Ekelund, tecknare och målare, deltog senast i utställningen Kvinnor och Krig på Härnösands konsthall. Erik Lindström, målare och tecknare som ofta framträder i levande måleriaktioner och har graffitin som grund, kommer att använda pengarna främst för en ny resa till Indien.

Juryn och den aktuella styrelsen för stiftelsen Göran Dahlberg stipendium består av konstnärerna Jörgen Nilsson, Karin Hesse och Olof Ahlström. Stipendiet som riktas till verksamma konstnärer i Medelpad och Ångermanland utlyses varje år på hösten och delas ut kring månadsskiftet november – december.

Foto: Jan K Persson
Volym 2010-11-29