Dags att senast 15 april
söka till kursen att skriva kulturkritik

Som Volym tidigare berättat kommer en distanskurs i att skriva kritik om konst och litteratur att genomföras vid Mittuniversitet till hösten 2009. Kursen utlyses nu i Mittuniversitets utbildningskatalog 2009/2010 samt på dess hemsida www.miun.se

Vår nättidning Volym ser naturligtvis gärna fram mot nya medarbetare som konstskribenter, och det här kan vara en bra grund för det.

Ansökan ska vara inne senast 15 april.
Kursnamn: Litteraturvetenskap GR (A), Att skriva kulturkritik, 7,5 högskolepoäng.
Kursen är i första hand avsedd för dem som vill utveckla sin förmåga att skriva kulturjournalistiska texter och annan litteraturvetenskaplig eller konstvetenskapligt kritik, t ex lektörsutlåtanden eller recensioner av konst och litteratur. Kursen syftar till såväl praktisk som teoretisk kunskap om vetenskapligt skrivande med inriktning mot kulturjournalistik.

Kursen har en inledande och en avslutande sammankomst (fredag-lördag) i Härnösand.

Läs mer här på
den aktuella kurssidan

Volym 2009-03-25