Nytt konstnärsdrivet galleri
på gång i Sundsvall  

Mittemot Kulturmagasinet i Sundsvall, bakom porten mellan Y-buss och Delicerano, håller bildpedagogen Linda Aker på att iordningställa ett nytt konstnärsdrivet galleri under arbetsnamnet VOX. Tidigare i höst tog hon kontakt med ateljéföreningen Lägda, som visade sig vara intresserade att delta i utformningen av ett nytt galleri. I samarbete med ABF vill man i förlängningen att det också kan bli en mötesarena för andra kulturella uttryck, som film, poesi, performance och musik. Även möjlighet för kurser, föreläsningar och seminarier. Ideologiskt vill VOX skapa en positiv och utvecklande plattform för möten mellan verksamma, erfarna konstnärer och yngre förmågor.Linda Aker i ett nytt utställningsrum i Sundsvall


Målsättningen för VOX är att forma ett rikt och varierat utställningsprogram som ”inte är främmande för någon form av konstnärligt uttryck”. I första hand lyfta upp den unga konsten och skapa mervärde för konstnärerna i Sundsvall genom kontakter och nätverksbildande. Det finns också en social ambition, att coacha och ge delaktighet för dem som befinner sig i arbetsmarknadens marginaler. Formen för VOX verksamhet är att den ska vara konstnärsdriven, i en demokratisk förening där alla aktiva känner delaktighet. Efter ett antal möten i höst siktar man nu att starta med en samlingsutställning redan till mitten av december.

Text och foto: Jan K Persson
2009-11-17