Statliga stipendier till länet

Bildkonstnärsfonden vid Konstnärsnämnden har delat ut årets arbetsstipendier. I år fick fyra konstnärer i Västernorrland stipendium:

Ettårigt arbetsstipendium på 100 000 kronor vardera tilldelades Mikael Arvidsson, Nordingrå, och Erik Hedén, Bjästa. Målinriktat arbetsstipendium på 120 000 kronor per år under åren 2009 och 2010 fick vardera Anders Lidén och Gunnel Oldenmark, båda från Härnösand.

Stipendierna riktas till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Styrelsen har även i år låtit hälften av stipendierna, 49 %, gå till sökande som inte tidigare fått något arbetsstipendium. Syftet med detta är att sprida stipendierna på flera mottagare. Av samma skäl har styrelsen inte tilldelat någon ett nytt målinriktat arbetsstipendium förrän det gått minst tre år utan arbetsstipendium.

Antalet sökande var 2089 och bifallsprocenten var 9 %. Totalt fördelade styrelsen 20 788 000 kr.

Volym
2009-10-05