Mobil musikdialog på Murberget

Murberget, Länsmuseet Västernorrland, satsar på utveckling av dialog med länsinnevånarna och börjar ta sig an aktuella samhällsfrågor. Kulturrådet och landstinget i länet ser detta som en utmärkt idé och ger länsmuseet ekonomiskt stöd. Därför startar nu Mobil musikdialog, ett treårigt projekt där museets Quartet in Residence, Weberkvartetten har en central roll.

I korthet går projektet ut på att Murberget skapa kanaler för kontakt med de som bor i länet. Via, bland annat, blogg och mobil, får projektgruppen kontakt med både intresserade personer och frågor att arbeta vidare med.

Musik i allmänhet och Weberkvartetten i synnerhet blir ett redskap för att hantera de ibland svåra frågor som kan uppstå. Samtal kring sådant som väcker starka känslomässiga reaktioner, som sorg, ilska, avsky, kärlek och hemlängtan kanaliseras genom musik.

Mer att läsa om projektet finns på Murbergets hemsida www.murberget.se/musikdialog