Matti Kallioinen i Inre hamnen

Matti Kallioinens verk The Beautiful Robot som tidigare stod framför Magasin 3 i Stockholm lyser nu upp Inre hamnen i Sundsvall. Magasin 3 deponerade verket hos Sundsvalls kommun redan förra sommaren och det kommer att stå kvar fram till slutet av 2009, om väder och vind tillåter.
– Det är svårt att ha det i utemiljö eftersom den kräver en del underhåll, säger Daniel Eklund, intendent för offentlig konst på Sundsvalls museum.
– Om vi hittar finansiärer köper vi in det, annars kommer det nog att rivas.
Verket består av en närmast utomjordiskt vacker, mycket färgglad paviljong i vars inre rum en videoinstallation ska kunna ses. Men paviljongen är för närvarande låst. Det krävs att personal finns på plats för att paviljongen ska kunna hållas öppen.
– Vi ska försöka öppna den i sommar, säger Daniel Eklund och lovar att meddela när detta sker.


Matti Kallioinens verk The Beautiful Robot står i Inre hamnen i Sundsvall där det deponerats av Magasin 3. Belysningsstolpen som sticker upp bakom installationen ingår inte i Kallioinens verk men ser ändå ut att höra ihop med det.

 

Matti Kallioinen bor i Stockholm men växte upp i Sundsvall och har sina föräldrar i staden. Han är utbildad på Konstfack och Konstakademin och gör teckningar och videoinstallationer med motiv som ser ut att komma från helt andra världar än vår egen. Senast han ställde ut i Sundsvall var 2002, i grupputställningen Allt hör ihop.


Text och foto: Karin Kämsby

Länkar:
http://www.mattikallioinen.com/
http://www.millikengallery.com/
http://www.sundsvall.se/kulturochbibliotek/museerochsevardheter/
sundsvallsmuseum/offentligkonst/pagaendekonstprojekt
/inrehamnensmabatshamnen.4.4ae66f2011a8f547dbe8000254.html

Volym 090511