POSITIONERING I LANDSKAPET
Geotaggning


På de mest oväntade ställen kan man upptäcka hisnande natur. Mitt i Sollefteå, i stadsparken, visar ljudkonstnären och läraren på Hola folkhögskola, Björn Eriksson, hur man kan klättra uppför nipan och helt utan skydd och stängsel, nästan fritt svävande, balansera på den smala grästuvan på toppen. De urgröpta nipsidorna har säkert en fallhöjd på nästan femtio meter ner till den strömmande älven, med flottarmonumentet i mitten och campingen på andra sidan. Björn minns från sin tonårstid, hur han satt där uppe med kompisar och drack vin. Som höjdrädd blir man lätt illamående av bilden och den fastnar i minnet. Samma känsla infinner sig då man går vilse i en okänd skog. Men nuförtiden har de allra modernaste kamerorna en inbyggd GPS och man kan ställa in sina foton i latitud och longitud och få en exakt positionering, göra sin egen geotaggning av landskapsbilden. Med hjälp av en modern kamera kan man alltså hitta ut ur de allra okändaste skogarna.

Konstprojektet Upgrade startade i New York för kanske tio år sedan och har under de senaste åren spridit sig ut över världen. I Sverige är det framför allt konstskolor i Stockholm och Östersund som deltagit. Även en Upgradeexkursion i konstprojektet New Media Art har gjorts i det Västerångermanländska landskapet. En handfull konstnärer gav sig nyligen iväg i fullt utrustad minibuss med konstnärerna Björn Eriksson och Nathalie Fougeras som initiativtagare. I två dagar reste de runt och gjorde nedslag med sina video- och digitalkameror och sina bärbara datorer, för att på väl valda platser i Österåsen, Meåforsen, Junsele och Ramsele fotografera niporna, urskogen i Oringsjö och Betarsjöns svarta vatten. De deltagande konstnärerna bestämde själva var de ville sätta ner foten och var de ville fördjupa sina undersökningar med en geotaggning.
Deras upplevelser av platserna kommer att bearbetas och så småningom visas upp på utställningar i både i fysisk och digital form.

Nathalie Fougeras och Björn Erikssons nästa stora workshop blir på Birka folkhögskola i Jämtland den 8-13 juni och då är det ekologi som är huvudspåret i New Media Art. Deltagarna ska göra solpanelsdrivna installationer som efteråt kommer att ställas ut i ett kollektivt allkonstverk. Vad det hela går ut på är kanske att tappa fattningen ett tag för att sedan låta sig ingå i något mycket större och kollektivt.

Läs vidare på http://www.likenow.org/geotagging

Text: Karin Lundquist
Foto: Jonas Lundquist