Cecilia Enberg årets grafikstipendiat vid ÖKKV

Det årligt återkommande grafikstipendiet vid Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad utdelades den 30 september på Kulturfabriken. Det tilldelades 2009 till grafikern Cecilia Enberg, Stockholm, och överlämnades av Lars Ahlström, ordförande vid ÖKKV, och Siv Sandberg, kulturchef i Örnsköldsvik. Stipendiet som funnits sedan 1983 kan sökas av verksam konstnär i Sverige. Det innebär en månads fri vistelse och arbete vid verkstan, samt ett kontantbelopp på 15 000 kronor från Örnsköldsviks kommun. Stipendiaten erbjuds dessutom medlemskap i ÖKKV och möjlighet att ställa ut senare vid Örnsköldsviks Konsthall och Museum.Cecilia Enberg


Juryn hade följande motivering till stipendiet: Juryn hade i år ett enkelt val då Cecilia Enbergs bilder omedelbart skilde sig från de övrigas. Det som fällde avgörandet var hennes sensibla behandling av materialet, som färg, linjespel och papper. Det sofistikerat detektivmässiga innehållet gav dessutom bra understöd till den pregnanta formen.

Foto: Jan K Persson
2009-10-01