Arcana-biblioteket
Utställning och auktion på Härnösands Konsthall, till 9 maj.

På Härnösands Konsthall lördag den 9 maj sker en auktion av konst ur den privata biblioteksdonationen Arcana-biblioteket i Härnösand.


Carl-Hjalmar Lidblom, donatorn till Arcana-biblioteket

Varifrån kommer vi? Varför lever vi? Vart går vi? Frågor som boksamlaren Carl Hjalmar Lidblom i hela sitt liv sökte svar på. Hans personliga bibliotek uppgick till runt 8 000 böcker. Böckerna var hans liv, och även hans barn som han ibland uttryckte det. Han brukade hälsa på dem när han kom tillbaks till sin lägenhet högt under takåsarna i Härnösand. Han var intresserad "av allting utom idrott och mekanik". Var anställd på Länsstyrelsen men betraktade sig egentligen som konstnär i själ och hjärta. Han sökte det intuitiva helhetstänkandet, inte det forskande eller systematiska tänkandet. Att han ändå var öppen för det visar bland annat flera böcker av Wittgenstein i hans bibliotek. Det var ändå det fria associerandet han ville åt, ett slags organiskt tänkande likt en ständigt växande och föränderlig väv.


Frihet, etsning av Fredrik Kassman.
Ur Arcana-bibliotekets konstsamling

1990 beslöt han att göra sitt livsverk tillgängligt för allmänheten. Innan han avled 1991 bildades stiftelsen Arcana, ett begrepp som Lidbom använde för att beteckna kunskapens högsta nivå. Hela hans bibliotek samt inventarier och konst hade han donerat till stiftelsen. Arcana-biblioteket har sedan dess varit och är fortfarande öppet för alla intresserade. I samarbete med universitetsbiblioteket är samlingarna sökbara i LIBRIS databassystem och på så vis tillgänglig för forskare och andra i resten av världen. Man har även en monter i Sambiblioteket med temautställningar av lokala konstnärer kopplat till litteratur ur Arcana-biblioteket. En handfull gånger per år arrangeras Arcana-samtal för sina medlemmar om livsåskådningsfrågor.


Svart uppror, etsning av Hans-Eric Öberg.
Ur Arcana-bibliotekets konstsamling

Arcana kämpar med mycket små resurser. För större rörelsefrihet upplöstes stiftelsen 2008 och ombildades till en ideell förening med namnet Arcana-samlingen. Föreningen kommer att fortsätta med den väsentliga verksamheten, biblioteket på Nybrogatan 17 i Härnösand, montern på Sambiblioteket och Arcana-samtalen. Den aktuella utställningen och auktionen på konsthallen är ett sätt att sprida kännedom om Arcana och få in nya medlemmar och nya medel till föreningen. Klockan 13 på lördag 9 maj startar auktionen men konsthallen öppnar redan kl 12 för intresserade. Observera att det rörs sig endast om auktion av konst och inte böcker ur biblioteket. I samlingen finns exempelvis verk av Bengt Lindström, Esaias Thoren och Sven Jonsson ur Halmstadsgruppen, Sundsvallskonstnären Hans-Eric Öberg och Örnsköldsvikskonstnärerna Bertil Ågren och Fredrik Kassman.

Volym
2009-05-06