Konstnär i

volym
   

 

 

Som konstnär kan jag anamma tekniker, viljor och ekonomi
från allt vad omvärlden erbjuder. Det att vara en i jaktlaget ena
dagen till att träffa skolungdomar nästa för att sedan tala med
en distriktsköterska ochavsluta dagen med att basta
hos en lokalpolitiker.

 

Tomas Eriksson
Ljungaverk

Kanske på grund av att jag är en hybrid av stad och by.
Kanske ty jag alltid bejakat.
Kanske før att jag inte vet vad jag skall gøra annars.
Har ett tema som driver mig framåt: Glesbygd.

 


 
Oavsett vart jag ställer mig in så försöker jag utvinna material runt urbaniseringsproblemen som gnager.
Har ett pågående internationellt projekt aktivt:
www.haakki.com vilket behandlar alla mina intressen.
På sätt och vis kan man säga att bredden på mitt intag speglar mina resultat.

 

 

 

 

 

 


Tomas har utbildat sig på konsthögskolan
i
Tromdhem och nu flyttat hem till Ljungaverk.