VOLYM

 

 

     

 


 

- Hölje och höljt är samma sak.
Det är Walter Benjamin (d 1940), som säger det i sina anteckningar kring sin barndom i Berlin. Om och om igen, berättar han, sökte han sig till ett skåp, längst in
där strumpor förvarades, ihoprullade på traditionellt sätt.
Han stack in handen i de ihoprullade strumporna - vecklade ut dem. Häpen upptäckte han, och grubblade över, att ”påsen” vari något förvarades var själva innehållet.... och himmelen själv hoprullas som en bokrulle
                                (Jesaja 34:4)

 

©BUS 2006 Rune Hagberg- och i vinden (Björling)


Plötsligt ett minne! Långt ner i det förflutna, ner i barndomen, långt bort
på bondlandet. Och det blir en haiku, skriver sig själv:

lagårn sommartom
på golvet, som ett tuschdrag
-snabbt kilar musen

 

 

©BUS 2006 Rune Hagberg-Hastigt tecken, 50-talet

 ©BUS 2006 Rune Hagberg
Säkert tecken lll 60-talet

 
Många religioner har en gemensam djupdimension, framhöll vår lärde lärare. Och på svarta tavlan: Religio perennis. Lät snyggt.

I minnet sitter speciellt den gången då vi kom in på Bysans, på dess bildstrider. På svarta tavlan skrev han: den apofatiska teologin.
Alltså: den negativa teologin, ”bortom talet”:
man kan aldrig utsäga sanningar om Gud;
det enda vissa är att han INTE är något av det
vi kan fatta eller uttrycka. Och han berättade
att kyrkofadern Gregorios av Nyssa (334-394) ansåg att varje begrepp om Gud inte blott var
ett tomt sken utan  t o m en avgud.

Det där lät bra tyckte jag. Här grundlades kanske den apofatiska attityd, nära Tao och Zen, som jag med åren sedan kommit att allt mer vidhålla.
I liv och konst. 


©BUS 2006 Rune Hagberg- att ingen vet (Björling)
 
Citat ur Moderna Museets tidskrift nr 1, februari 1981:
  
Jag rullar ihop ytan, lindar in den, höljer in mitt tillkortakommande, innesluter min dröm om de fulländade penselstråken, binder om den.
Det åter och åter ansatta mediet, pensel-stråkens själva upphävelse, penselstråken alstrade och utsuddade i samma handling,
det som just då blir till - en frånvaro - blir budskapet.
 


©BUS 2006 Rune Hagberg- I-HUA l 1965

 

Wittgenstein var lidelsefullt övertygad om att
det enda som betyder något i livet är just det
vi måste tiga om.
Paul Engelman (En vän till Wittgenstein)

Texterna är hämtade från Rune Hagbergs dagboksanteckningar och egen citatsamling.

Bilderna och texterna här är sammanställda avTorgny Åström, mars 2006.

Ta del av korta fakta om Rune Hagberg>>


Ta del av Rune Hagbergs anteckningar>>

 

 


RUNE HAGBERG

- Det är ju den där gamle "japanen" det,
sa Göran Tunström.

 

 


 

©BUS 2006 Rune Hagberg- och att ett enda (Björling)

>>>