Den färdiga bildväven på plats. I evighet flödar Livets källa,
3000x2200 mm
©GunnelOldenmark/BUS200Vinden och fåglarnas rytm, 1300 x 2000 mmHavet och fiskarnas rytm, 1300 x 2000 mm
©GunnelOldenmark/BUS200

Konstnär i

Jag har alltid fascinerats av symboliken när Jesus dör på korset och förhänget brister mitt itu uppifrån och ner enligt beskrivningen i Matteusevangeliet 27:51 och Lukas evangeliet 23: 44-46. Bilden med de rämnande ”förlåten” där ljuset och klarheten strömmar mot oss har inspirerat mig till arbeten i rum för meditation och andlig inspiration.


Pesentationen
är sammanställd av
Torgny Åström
i samarbete
med Gunnel Oldenmark
i januari- mars 2005

Studier:
Konstfackskolan Stockholm;1961-67
Skulptur 1961-62
Textil HKS 1962-66
Spec. Studier 1966-67
Umeå Universitet 1984-86
Konstvetenskap
Mitthögskolan 1993-94
Religionskunskap

Uppdrag för offentliga miljöer och utställningar.
e-post: gunnel.oldenmark@telia.com

För liturgiska textilier som till exempel mässhakar, antependier och nattvardstextilier
knyter jag an till den kristna traditionen med dess symbolik, lyfter fram glömda symboler och utvecklar nya tecken som passar in i sammanhanget.
Konstverk för till exempel en altarvägg bör inte vara för tydlig och påträngande. Hellre visionära uttryck så att betraktaren oavsett religionstillhörighet kan uppleva vederkvickelse, inspiration och själslig ro.

.
I mina grafiska arbeten och tuschteckningar har jag ofta bearbetat det dramatiska skeendet där materien så att säga brister, som här i kraftig rörelse och en vertikal ljusspringa spricker upp. Återigen i andra bilder har det uppsprickande ljuset blivit den innersta märgen inuti stammen på ett livsträd.
Under senare år har mina arbeten kommit att inriktas mot andliga rum där mina bilder i bästa fall skulle kunna inspirera betraktaren till reflektion och ny insikt.

Se några grafiska blad.

Se några grafiska blad

 


Under en resa i Afrika drabbades jag av en märklig syn som förändrade mitt liv och påverkade mitt senare konstnärsskap. Jag var med om ett mycket speciellt möte under några ögonblick, där jag liksom kastades från den vanliga verkligheten in i en annan för mig okänd, där jag helt saknade referens-punkter. Ett intryck av en värld där tid och rum inte existerade. Det var som om verkligheten rämnade och en ny totalt okänd verklighet uppenbarades.

 

 


4.

 

   
volym
     
 

Gunnel Oldenmark
Härnösand

"Du är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus"
Altarvägg i Trons kapell i Umeå. väv/ textiltryck/applikation. 380 x 440 cm
©GunnelOldenmark/BUS2005

 

 

   

"Du är livets källa...", detalj
©GunnelOldenmark/BUS2005
"Materia - uppsprickande"
tuschteckning 65 x 45 cm
©GunnelOldenmark/BUS2005

 

 


"Möte I/Fågelmannen"
väv/textitryck/applikation 150 x 250 cml
©GunnelOldenmark/BUS2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Här sitter Gunnel Oldenmark
och väver en av tre bild
för
Tuna kyrkas Gravkapell i Matfors,
vilka kom på plats den 20 febr. 2005