Saara Harju

Bilder från Galleri Skatan,
sommaren 2007. Klicka på bilderna för att se dom i större format.

Saara Harju / Galleri Skatan
Nyadal 172
872 94 Sandöverken
0613-50215