TillbakaVOLYM
Max Magnus Norman
Jag målar visioner jag ser när jag vänder mig om, runt hörnet, mot den andra sidan, och detta är min religion. Mina målningar avhandlar den andliga sidan (metakosmos, de döda, andarna, människans roll som universat som iakttager sig självt), mina skulpturer den värdsliga. Skulpturerna är insändare, liknelser, skämt, käftsmällar och lowbrow. Det varande som inte spänner över hela spektrat är inkomplett.

Min konstnärliga utbildning består av två år på Estetisk-praktiska linjen i Sundsvall och Fria Målarskolan i Halmstad. Den senaste större separatutställningen var på Trollhättans Konsthall 2008.


Max Magnus Norman

Ateljé (välkomna):
Skottsundsvägen 8A
862 34 Kvissleby

tel. 070 23 55 688