Kerstin Strandberg

 

Arbetar med måleri, textil
och objekt
Bosatt i Härnösand
e-post: kerstin.e.strandberg@gmail.com
hemsida: www.kerstinstrandberg.se

MARKENS MINNEN
Aktuell just nu med en serie akvareller kallade Formation I-V, inspirerad av studier och iakttagelser i min omgivning. Skildrar händelser och förändringar, mörker och ljus, värme och kyla i en fortgående process - spåren omkring oss, nära och långt borta. Är inbjuden av Nordiska akvarellsällskapet tillsammans med sex andra konstnärer att representera Sverige vid Akvarellfestivalen i Antwerpen i Belgien våren 2010.